Rottebekæmpelse København – Sjælland

Hos JP Multiservice tager vi rottebekæmpelse seriøst. Vi bekæmper rotter humant og effektivt ved at finder frem til hvor rotterne er kommet ind i huset, og fange dem i rottefælder. Som oftest skyldes rotteproblemer en defekt i afløbssystemet og sådanne fejl bør udbedres straks.

Ring på tlf: 53 70 40 20 og få hjælp her og nu! 

Rottebekæmpelse København, Glostrup og Sjælland, skadedyrsservice rotterRotter laver skader og spreder sygdom

Rotten er den mest frygtede af vore gnavere. Den kan som musen lave skade på omgivelserne (IT-, telefon- og elinstallationer). Rotten kan gnave sig igennem alle materialer, der er blødere end marmor. Den største gene ved rotten er dog, at den via sin urin kan overføre adskillige sygdomme til mennesker og husdyr, f.eks. salmonella, leverbetændelse og den frygtede Weils syge.
I forbindelse med fødevarer skal man være specielt opmærksom. Rotteangreb i edb. og elkabler kan være forbundet med store omkostninger. I værste tilfælde kan der opstå brand.

Rotter i huset – hvad skal man kigge efter?

Kradselyde, ekskrementer, lugt, skader, ødelagt mademballage, løbegange og reder. Rotter rumsterer ofte på loftet, når de farer rundt. Ekskrementerne er små, mørke og aflange – ca. 10-14 mm lange. De lugter gerne af ammoniak, og lugten er stærk på lukkede steder, som f.eks. under skabe. Rotter kan godt lide mad. Derfor vil rotter ofte røbe deres tilstedeværelse ved ødelagt mademballage. Rotter er vilde med at bygge reder i din have, gerne i kompostbunker, under skuret eller under havebelægningen.

Tag kontakt for bekæmpelse af rotter i København og Sjælland

Oplever du problemer med rotter eller mus, så kontakt JP Multiservice på telefon 53 70 40 20 eller send os en besked via vores kontaktformular. Vi bekæmper Rotter i København og på hele Sjælland. 

Læs også om muligheden for at få installeret en rottespærrer

Mere Information om Rotter og Mus

1. Lidt om rotter

En voksen rotte kan måle 45 cm fra snude til halespids, og den vejer som regel mellem 200-250
gram, større rotter er dog set. Oftest er rotten gråbrun på oversiden og lys på undersiden.

Rotter lever i flokke, og er mest aktive om natten. De formerer sig lystigt og I milde vintre og
inde i bygninger kan rotten formere sig hele året. I gennemsnit får en rottehun 3-5 kuld om året, hvert
med 4-12 unger. De er kønsmodne allerede fra de er ca. 3 måneder gamle og er drægtige i
22 dage. Et rottepar bliver nemt til over 800 rotter på et år

2. Rotter – Hvad gør jeg?

Det er din pligt som borger at anmelde rotteforekomst til din kommune, via borger.dk hvorefter du vil
blive kontaktet af rottebekæmperen. Dette gælder uanset om der er tale om inden- eller udendørs
rotteforekomst.

Lovbestemmelser forpligter kommunerne til at varetage rottebekæmpelse. Til gengæld har husejere
pligt til at holde bygninger i en stand, så de ikke ligefrem opfordrer til rotter. Ejendomme i landzone
bliver besøgt af rottebekæmperen to gange årligt. Byejendomme får foretaget bekæmpelse efter
anmeldelse.

3. Bekæmpelse og forebyggelse

Ved rotteangreb i beboelsesområder er det ikke tilrådelig at anvende gift, her bekæmpes rotterne i
stedet med smækfælder. Fælderne bør og kan stå uberørte i flere dage på grund af rotternes med-
fødte mistro overfor nye ting.

Levnedsmiddelvirksomheder kan med fordel foretage forebyggende sikring mod rotter ved løbende
at lade en professionel skadedyrsbekæmper varetage rottebekæmpelse. Udendørs anvendes aflukkede
kasser med rottegift, de anbringes strategiske steder da rotter er meget mistroiske overfor nye ting,
og endda undgår at spise noget, som de tidligere har fået det dårligt af, derfor anvender man i dag
hyppigst giftformer (antikoagulanter) med en forsinket virkning, som rotten ikke kan sætte i umiddel-
bar forbindelse med selve giftkilden.

For at forebygge og undgå yderligere besøg af de ubudne gæster er det samtidig vigtigt at finde ud
af, hvordan rotterne er kommet ind, ofte skyldes det fejl i kloaksystemet, og disse fejl bør udbedres
straks. Rotter kan også komme ind via nedløbsrør som fører til loftet og derved indgang til huset eller
ind gennem ødelagte ventilationsriste eller kældervinduer, der står åbne eller er i stykker. En rotte kan
klemme sig ind gennem et hul på størrelse med en 2 krone.

Det tilrådes at gennemgå bygningen med en autoriseret skadedyrsbekæmper for her at udelukke
alle indgangsmuligheder for rotterne.

Mus

Musen er den af vores gnavere, der oftest bliver set. Folk er ofte mere bange for rotter,
men mus forårsager rent faktisk større skader på deres omgivelser end rotter.

Musen har et konstant behov for at gnave, da dens fortænder vokser gennem hele livet.
Selvom en mus ikke æder meget fast føde, så kan skaden alligevel være betydelig,
fordi der ødelægges langt mere, end der ædes. I sommerhuse kan det gå hårdt ud over sengetøj,
gardiner, møbler, træværk osv., som gnaves i stykker og blandt andet benyttes som redemateriale.
Mus kan også forurene fødevarer med deres urin og ekskrementer, hvilket kan medføre alvorlige sygdomme.
Gnav på elektriske installationer kan desuden medføre kortslutning og brand.

Hvad skal man være opmærksom på, for at se om man har mus?
Kradselyde, ekskrementer, lugt, skader og reder. Mus høres også ofte på loftet, når de piler rundt.
Deres ekskrementer er små og mørke. De lugter af ammoniak, og lugten kan
være stærk på lukkede steder, f.eks. under skabe.

Bekæmpelse af mus

Bekæmpelse af mus kan ske ved at lægge små udendørs depoter af gift langs soklen,
hvor musen typisk leder efter åbninger for at komme ind i huset.