Mulvarp

Bekæmpelse af muldvarpe

Muldvarpe findes de fleste steder i Danmark. Muldvarpen forvolder stor skade, da muldskud
forringer græsning og grønhøstning. Endvidere kan muldskud ødelægge landbrugsmaskiner
og plæneklippere. I private haver kan muldvarpe være meget generende da de kan ødelægge
en græsplæne på meget kort tid.

​ Vi tilbyder bekæmpelse af muldvarpe i såvel private haver som landbrugsjord, idrætsanlæg og
lignende. Muldvarpe bekæmpes med sakse eller gasning.