Mosegrise

Bekæmpelse af mosegrise

​Mosegrisen kaldes tit for vandrotte, men er ikke en rotte, men derimod en studsmus.
Mosegrise optræder, som regel, i stort antal og kan gøre stor skade da de spiser afgrøder
samt rødder fra hække og buske. Mosegrise lever i gange under jorden og ødelægger derved
f.eks. græsplæner.

Vi kan bekæmpe mosegrise ved fældefangst, gift samt gasning.