Møl bekæmpelse

Kontakt JP Multiservice for møl bekæmpelse, vi har erfaringen og rådgive dig så du kan slippe af med dit møl problem. Vi bekæmper møl i København og resten af Sjælland.
Møl bekæmpelse er næsten en umulig opgave som privatperson, da man ikke kan købe en gift som er langtidsvirkende. Dels kræver det stor erfaring og det vil i langt de fleste tilfælde være mest rentabelt at kontakte et skadedyrsfirma til at udføre bekæmpelsen. Man skal regne med 2 – 3 behandlinger med 14 dags mellemrum

Kontakt en skadedyrsbekæmper

Du kan enten ringe til os på telefon 53 70 40 20 eller benytte vores kontaktformular, hvis du vil have et tilbud på møl bekæmpelse

Møl bekæmpelse, skadedyrsbekæmpelse

Mere information om Møl

Møl i køkkenet og i madvarer

Der findes to arter af møl der gør skade på vores madvarer – tofarvet frømøl og melmøllet.
Ens for dem begge er, at de angriber gryn, kornprodukter tørret frugt, mandler, nødder i køkkenet.
De to mølarter lægger mellem 200 – 400 æg. Æggene anbringes normalt direkte i varerne,
hvorefter de nyudklækkede larver trænger ind i varerne, men æggene findes også i revner og sprækker

Arter af møl

Der findes 2 slags møl, som går i tøj og tekstiler i Danmark. Den ene art er klædemøl.
Den anden art er pelsmøllet. Møl har altid levet i Danmark. Dog er klædemøllet kommet til udefra.
Møl er en kedelig ting at konstatere i sine klæder. De to arter går begge direkte efter dit tøj.
Møl går også i dine møbler. Du vil også se, at møllet lægger larver i udhuse.
Både frømøl og klædemøl lever begge også i naturen, hvor de eksempelvis holder til i fuglereder.
Møl lever selvsagt iblandt fugle, hvor larverne søger næring i fuglenes fjer.
Det er vigtigt at bemærke sig, at ingen af de 2 arter kan skade mennesker.

Møl i tøj

Keratin er næringstoffet, som møl lever af. Keratin indgår i uld. Møl går også som bekendt efter pelse,
da pels også indeholder keratin. Mange møl spiser også fjer, da fjerd også indeholder keratin.
Vi skal lidt senere se på, om det faktisk er møl, der spiser vores tøj. møl ses ofte frit flyvende i huset.
Møl forekommer fte i tætte, lukkede rum. Møl kan her formere sig og lægge æg. Disse æg er lagt af møl,
så larven nemt kan vokse sig til et stort møl. Mange af de æg, som møl lægger, er meget skrøbelige.
Disse æg går ofte til blot ved støvsugning, tøjvask. Skulle du have fået møl i dine tæpper,
da kan du banke tæpperne. Æg fra møl kan heller ikke tåle belastninger. Har du møl i møbelstof kan
du ligeledes blot banke stoffet. møllene eller larverne spiser stoffet indefra. Møl lægger deres æg så
dybt i stoffet som muligt.

Her trives møl i hjemmet

Mange møl får tiden til at gå ved at flyve ind i sommerhuse. Man kan også se møl, der søger op på lofter.
Kælderrum er også sagen for møl. I det hele taget så er små aflukkede rum sagen for møl. Disse rum,
skal helst have dæmpet belysning. Selve møllet har ingen trang til mørke. Dog er det møllets larver,
der trives bedst, hvis det er mørkt. Man kan se mange møllarver, hvis man har haft tøj opmagasineret
i fælles rum. Et fælles rum til opbevaring er ofte et rum, hvor møl nemt finder til. Møl kommer hertil,
fordi at der er stor gennemgang af forskellige mennesker med tøj og stof fra forskellige steder.
Dette højner sandsynligheden for, at der kan være møl i noget af det tøj, der bæres til rummet.
Når møl først har fået fat, så vil møl lægge æg i det tøj, der ikke er opbevaret i tætsluttende sække eller kasser.
Møl lægger møllarver så tæt på ind i stoffet som muligt. Er der tale om pels, da vil møl prøve at lægge æg
helt ind til skindet på pelsen. Æggene er nogle dage om at klække. Derefter kommer møllets larver ud.
Larver fra møl går strakt i gang med at æde.

Hvad spiser møl?

Larver fra møl er faktisk de egentlige skadedyr. Larverne fra møl går i gang med at spise med det samme,
de kommer ud af skallen fra ægget. Et møl kan nemt lægge æg, der giver laver, som så spiser det meste af en pels.
Lar fra møl bider hårstrå over ved roden. Dette betyder at møl indirekte er skyld i at man kan opleve,
at pelsen falder af jakken, når man tager ved. Møl er dermed skyld i, at dit tøj bliver ødelagt.
Du skal sikre dig, at din forsikring dækker skader fra møl, hvis du har dyre pelse.
Opbevaringe betyder alt i forbindelse med mølangreb. Larverne fra møl bider disse fibre over og dermed vil man
opleve, at der kommer huller, hvis det er vævet stof. De 2 former for møl og deres larver er lidt forskellige
i deres larvestatie, men det generellse problem med møl er, at begge typer møllarver bider tøjfibrene over.

Hvordan kan du selv bekæmpe møl

Møl kan bekæmpes med en fluesmækker. Når du opdager møl, er det som regel ved huller fra møl eller
ved at møl simpelthen flyver rundt i boligen. Ved sidst nævnte kan du bare tage en fluesmækker og
dermed gøre det af med møllene. Du skal selvfølgelig derefter i gang med behandling mod møllets larver.
Der findes flydende midler mod møl og larver. Disse midler kan påsmøres overflader i skabe og på betræk
med videre. Der findes også spray-midler mod møl. Disse midler kan også anvendes imod flyvende møl.
hvis du vil behandle dit tøj mod møl, kan du gøre det ved at fryse tøj og tæpper ned. Møl og larver dør derved.
De skal dog være nedfrosset til omkring – 18 grader i mere end 2 døgn. hvis du vil bekæmpe møl om vinteren
kan du håbe på en gang hård frost. Da kan du stille møbler og tæpper med møl og larver ud over natten.
Tag alt ind igen, dagen efter og lad møbler med møl stå inden for, igennem dagen. Gentag denne procedure igen,
når du når aften. Denne vekselvirkning af varme og kulde vil slå både møl og møllenes larver ihjel.