Klanner

Klannere kan optræde i store mængder i boligen. De flyver godt, og kan komme udefra,
enten fra nærliggende fuglereder eller ådsler. I boligen kan vi træffe dem overalt.
De lever af dødt organisk materiale, som f.eks. fordærvede fødevarer, fjer, hår eller
visse typer tekstiler og papir. Larverne anretter de største skader.
Ved større angreb bør man inspicere loftet for fuglereder eller døde dyr.

Flæskeklannere

De voksne biller er 7-9 mm lange, brunsorte og let genkendelige ved et
lysebrunt tværbånd med seks mørke prikker hen over den forreste halvdel af ryggen.

Larverne bliver op mod 15 mm lange, de er brune, dog lysere på undersiden, tydeligt leddelte
med lange børster strittende fra alle led. Hvis man har fået flæskeklannere, kommer de næsten
altid fra en duerede på loftet eller en død mus under gulvet.

Brun pelsklanner

De voksne biller er 3-4 mm lange. Dækvingerne, som ligger hen over bagkroppen, er brune,
medens hoved og forkrop er nærmest sorte. Larverne er op til 8 mm lange, gyldenbrune og har en
penselformet hårdusk i bagenden. Med det blotte øje er de ikke til at kende fra larverne af den
almindelige pelsklanner, der kan optræde som et alvorligt skadedyr i uldne tekstiler.

Bekæmpelse

Optræder brun pelsklanner i et generende stort antal, kan det være rimeligt at bekæmpe dem.
Dette gøres med et insektpudder eller et sprøjtemiddel beregnet til brug mod krybende og kravlende insekter.

Klanner som skadedyr

En klanner i haven eller i typehuse er efterhånden ikke noget særsyn længere. Førhen var en klanner ikke så
hyppigt et møde i de danske parcelhuse. I dag kan man finde en klanner næsten under enhver spand,
pose eller i enhver revne omkring huset. En klanner er ganske fredelig. Årsagen til at en klanner betragtes
som et skadedyr, må vel siges at være fordi, at en klanner søger efter madrester. Og der er ikke bare een klanner,
når man først kigger efter. De lever enkeltvis, men når der først er n klanner, så er der også en klanner til lige i nærheden.
En klanner ses af mange som en bille. Og det med rette. En klanner har 3 par ben og vinger. Hastigheden som en
klanner kan komme omkring med er ganske betragtelig. Insekter som en klanner benytter de 6 ben til at komme
hurtigt frem. Man ser typisk at stæreflokke slå sig ned, og derefter kan man iagttage, hvorledes de fylder næbbet gang
på gang med en klanner. Man betragter en klanner som et skadedyr, fordi det lever så tæt på på os i beboelsen.
Det kan forekomme, at en klanner flyver ind ad et åbentstående vindue. Når en klanner lander, så vil den hurtigt
begynde at lede efter føde. Om en klanner rent faktisk kan orientere sig efter fødekilder i luften skal være usagt,
men en klanner vil i hvert fald søge efter føde, umiddelbart efter at den er landet. Det er svært at betragte en kalnner
som skadedyr, for skadedyret klanner begynder først sit virke, når det finder eksempelvis uindpakket mad.
Klannere kan gnave sig igennem lettere emballager. Derfor kan man sikre sig mod en klanner ved ganske
enkelt at holde rent. Dermed er der intet spiseligt at finde for en klanner.

En klanner spiser ådsler

En klanner spiser ådsler i naturen. Når en klanner lægger æg, lægges de typisk i et ådsel. Dette ådsel kommer så
til at give føde til klanner yngel. En klanner kan spise alt på et ådsel. Både brusk og knogler kan sættes til
livs af en klanner. Dette gør, at en klanner faktisk kan fortære et helt dødt dyr. Dette er jo fint at man i naturen kan
være sikker på, at døde dyr forsvinder ret hurtigt ved at en klanner finder vej til det. Årsagen til, at der i disse år har
været så stort et antal af insekter af typen klanner kan måske findes i, at vi har haft så streng en vinter.
Vinteren 2009/2010 har unægteligt taget mange af havens fugle. Og dette har igen givet mange ådsler,
som en klanner lige kan gå ombord i, det er klart, at hvis der pludselig vælter med ådsler, så vil mængden af insekter
som klanner-typen også stige. En klanner spiser selvfølgelig andet en ådsler. Hovedmåltidet for en klanner er dog
af animalsk herkomst. Således kan hundefoder og andre lignende produkter være mad for en klanner.
Når en klanner har lagt æg i et ådsel, vil larverne begynde at spise vævet i det døde dyr. Når larverne er klar til at
forpubbe sig, finder en klannerlarve et godt sted at være. En klan kommer ud af det lille ca. 2 cm. dybe hul,
når den er færdigudviklet i pubben.

Her finder du en klanner

Man kan faktisk støde på en klanner overalt. Disse insekter lever, hvor der er køligt og skygge.
Prøv at gå ud og flytte eksempelvis en pose med spagnum, som har stået vinteren over. Da vil du med garanti se
en klanner, der flygter i skjul igen. En klanner er ikke nødvendigvis tegn på dårlig hygiejne. Udendørs er en
klanner en del af den naturlige fauna, og en klanner indgår i fødekæden som en oprydder og fødekilde på lige
for med andre insekter. En klanner kan findes i blotlagte trærødder. Man kan også finde en klanner under løse fliser.
Du vil ligeledes kunne finde klannere, hvis du har en masse hugget træ liggende. Brændestabler er et perfekt levested
for en klanner. Der er utroligt mange huler, som en klanner kan søge tilflugt i. Og mange fugle, mus med videre søge
mod sådanne brændestabler. Disse giver skygge for både klanner og andre dyr. Derfor er der et helt biologisk univers
forbundet med en større brændestabel. En klanner kan finde mange steder at lægge æg i en stor brændestabel,
da mange dyr og insekter søger ind i en sådan, hvis de er såret eller lignende.

Klanner og bekæmpelse af klanner

Du kan nemt iværksætte bekæmpelse af en klanner. Det er sådan set bare at tage en fluesmækker og gå i gang.
Vil du klanner æg til livs, skal der sprøjtes. Det er vigtigt at prøve at fjerne fødekilden for en klanner, hvis man
vil bekæmpe en klanner. Du kan gå en tur omkring huset og undersøge, om der skulle ligge nogen døde smådyr.
En død fugleunge eller mus i hækken er et perfekt arnested for yngel af en klanner. bortskaf sådanne ådsler med
det samme. Så er du på vej til en klanner fri have. Du kan også vælge at pudre de steder, hvor du har set en klanner
bevæge sig rundt. Du kan som regel se flere klannere hen under aften og de nattetimerne. Hvis du har mod på det,
kan du gå på klanner-kig om natten. Da vil du hurtigt finde de steder på bopælen, der har den højeste koncentration
af insekter som en klanner. Hvis du ikke vil pudre for at bekæmpe en klanner, da kan du anvende strøjtegift.
Du skal finde en gift der kan anvendes til klanner og andre kravlende insekter. Der findes mange midler, men det
vigtigste er blot at en klanner dør, hvis du bruger giftspray, der er beregnet til denne type insekt. Ma kan ikke betragte
en klanner som en decideret pest, men man kan bekæmpe en klanner med de mest almindelige insektmidler.