Kakerlakker

Tyske kakerlakker

Den tyske kakerlak er den mest almindelige herhjemme. Den lever kun i opvarmede lokaler,
helst mellem 25-33 grader og har desuden behov for fugt, som den f.eks. finder i køkkener og
vådrum. Den er 2-15 mm, har 2 mørke striber på forkroppen, og den foretrækker at løbe eller
klatre, selvom den har vinger, som er lige så lange som kroppen. Hunnen lægger æg, og hver æg
indeholder 30-40 nymfer. Kakerlakker er praktisk talt altædende. De er nataktive og gemmer sig i
revner og sprækker om dagen. De opholder sig gerne bag på hvidevarer, ved hånd- eller køkkenvaske,
varmerør og lignende. De anses for at være spredere af bl.a. salmonellabakterier, dysenteri, mave-tarmkatar
og tyfus. Smitterisikoen er specielt høj i hjem med ældre mennesker, børn eller personer der allerede
er svækket af anden sygdom.

Sådan lever kakerlakker

Kakerlakker lever, hvor der er mørkt og gerne let fugtigt. Dermed er kældre, udhuse og badeværelser gode
steder, hvor de kan leve og formere sig og blive til flere kakerlakker. Forkærligheden for fugt er ikke
ensbetydende med, at kakerlakker ikke søger mod steder, hvor der er tørt. Kakerlakker kan komme
vidt omkring i eksempelvis en beboelsesejendom. Kakerlakker har ingen problemer med nattevandring,
der resulterer i, at de kan finde nye og måske mere fødeholdige steder at bo. Kakerlakker formerer sig
ved at lægge æg. Det tager fra 2 til 6 måneder for kakerlakker at blive voksne, afhængigt af, om kakerlakkerne
har det varmt eller koldt. De mest optimale forhold for kakerlakker er omkring 25 grader.
Kakerlakker kan ses suse rundt om natten, da de er nataktive insekter, der søger føde og forplanter sig,
når natten er på sit højeste.

Behandling mod kakerlakker

Det gælder om at gøre livsbetingelserne så dårlige for dem som muligt. Kakerlakker har behov for
vand, varme, vegetabilsk føde og for revner og mindre hulrum til at gemme sig i. Man skal derfor fjerne
kakerlakkernes muligheder for at få dækket disse behov.

Kakerlakker kan være vanskelige at komme til livs, og der vil altid være tale om gentagne behandlinger.
Vi sprøjter eller lakerer jævnligt med præparater udelukkende egnet til kakerlakker.
Endvidere lægges en strategi ved udlægningen af spærrebælter med forskellige præparater,
således kakerlakkerne ikke opbygger resistens mod de anvendte præparater

Efter endt behandling

Selv en effektiv kakerlak behandling kræver at kunden sørger for at tætne revner og sprækker,
ved paneler, rørgennemføringer og evt. elinstallationer, så adgangsveje og gemmesteder
elimineres, derudover kræves en høj hygiejne.