Bekæmpelse af hvepse & Gedehams

Kontakt JP Multiservice skadedyrsbekæmpelse for at få fjernet hvepsebo sikkert. Prisen for at få hvepse fjernet er ganske symbolsk i forhold til de lidelser, du kan udsætte dig selv for,
hvis dit forsøg slår fejl. Vi bekæmper hvepse i København og resten af Sjælland.
Hvepseboet sprøjtes og fjernes efterfølgende på professionelt og forsvarlig vis, uden risiko for stik/skade på beboere eller ejendom. Det tilrådes altid at lade en fagmand fjerne dit hvepsebo, da det kan have fatale følger, hvis man bliver angrebet af en hvepsesværm, specielt hvis man er allergisk.

Bekæmp hvepsebo i tide

Bekæmpelse af Hvepse & Gedehams i København og Sjælland, SkadedyrsbekæmpelseHvepseboet bygges af træ blandet med hvepsens spyt, det vokser hen over sommeren og kan opnå en diameter på 20 – 45 cm og indeholder typisk 2000 – 6000 hvepse. Hvepsene lever i denne tid af nektar og laverne bliver fodret med insekter, som bladlus og fluer.
Sidst i august måned begynder hvepseboet at gå til grunde, arbejdsbierne giver efter for deres hang til søde sager og ophører med at passe larverne i hvepseboet, i denne periode oplever vi ofte at hvepsene bliver aggressive. Mange mennesker bliver hvert år stukket, hvilket er yderst smertefuldt og kan være livsfarligt for en del mennesker med allergi.

Det er vigtigt at bekæmpe hvepseboet fordi boet udskiller op imod 200 nye dronninger som starter nye hvepsebo næste år.

Slip af med hvepse i København og Sjælland

Du kan enten ringe til os på telefon 53 70 40 20 eller sende en e-mail til jp.multiservice@outlook.dk, for at høre nærmere om bekæmpelse af hvepse & gedehams

I Danmark findes der 7 forskellige hvepsearter.

Hvepse er en af de insektarter i Danmark, der hyppigt spreder skræk i sommervarmen.
Store antal af hvepse trækker med hvepsedronningen, når hun drager fra sted til sted.
Således kan en hvepsesværm indeholde tusindvis af individer.
Disse hvepse er klar til at dø for dronningehvepsen. Derfor er de særdeles aggressive, hvis
de møder forhindringer på deres vej. Mange mennesker har oplevet vrede hvepse på egen krop.
Mødet med en sådan hvepsesværm kan være yderst smertefuld og ekstremt farligt.
Hvepse, der forsvarer boet eller en dronningehveps på træk, går decideres efter at dræbe det
dyr/menneske, der anses som en trussel for hvepsene. Hvepse kan angribe igen og igen til forskel
fra bier, der mister brodden efter første stik. Hvepse beholder deres brod og stikker til deres kraft
er opbrugt. Der findes mange eksempler på, at mennesker er blevet dræbt af hvepse i sværm.
En hvepsesværm kan levere nok gift til at slå flere voksne mennesker ihjel.