Duer

Den flyvende rotte

Duen kaldes “den flyvende rotte”. Duen er ligeså stor en smittespreder som rotten og
kan give luftvejs- og allergi gener samt menigitis, salmonella og papagøjesyge.
Deres ekskrementer, der indeholder urinsyre ætser og nedbryder stort set alle materialer.

Duer optræder i meget stort antal i vore byer. Vores art er den europæiske klippedue,
der ynder at sidde i højderne med fast grund under fødderne. Der skal endvidere ikke
meget plads til for at duer kan klare sig. Dette er meget karakteristisk for duer.

Tit er due reden kun en kage af ekskrementer med nogle enkelte strå eller pinde.
Duerne begynder deres æglægning tidligt om foråret og kan få en halv snes unger på
vingerne i løbet af sommeren. De yngler på bygninger og reden er udklækningssted for
andre skadedyr som duemider, lopper, klanner som man kan få glæde i ejendomme

De plagsomme duer

Duer er svære at forestille sig som plagsomme dyr. Ikke desto mindre kan duer være en
synderlig plage. Når man ser på duer, er de et prægtigt syn i bybilledet, såvel som på strand
og i skov. Generne efter duerne er blot, at de formerer dig hurtigt. Desuden samles duer i flokke.
Disse dueflokke ses ofte i byerne, hvor fuglene samles for at tigge mad hos forbipasserende.
Duer i flok er ganske underholdende, når man har ungerne med og ønsker at fodre duerne.
Duer er smittebærere. Ekskrementer fra duer kan indeholde mange bakterier, sporer og vira.
Godt nok tørrer sådan en duelort, men det gør den ikke mindre skadelig.
Det er vigtigt at omgåes duer med respekt. Man bør altid notere sig, at duer ikke kun er
berigende for vore omgivelser, men altså også kan bringe smittefarer til huse.

Problemer med duer

Vi har alle en relation til duer. Disse duer beriger vores miljø, hvor vi går og står.
Men, vi må desværre erkende, at duer også bærer på forskellige duer.
Der er mange sygdomme, som duer kan bære med sig. Der er mange andre skadedyr,
som duer kan bære med sig. Et eksempel er møl. Der er ingen grænser for, hvad man kan
anholde duer for. Alle duer har det til fælles at de kan være en plage. Plagen består i,
at duer kan lade deres duelort på arealer, hvor det ikke er ønskeligt.
Der ses flere eksempler på, hvorledes duer har ødelagt både hustage og biler ved at lave
på disse. Duelort indeholder syre. Når duer skider på eksempelvis biler, da vil duens
lort tørre ind. Når der kommer regnvand til det indtørrede fæces fra duelort, da vil der
udvikles syre. Denne vil skade lakken på bilerne. Det er klart at en enkelt eller endsige flere
duer ikke gør skade. Men duer i kæmpe flokke kan gøre betragteligt skade. Der er mange
specielt i de større byer, der er trætte af at duer ødelægger altanen.

Bekæmpelse af duer og duesikring

JP Multiservice har stor erfaring med bekæmpelse af duer, oprens, desinficering
og duesikring. Vi indfanger duerne og rådgiver ved forebyggelse, såsom udspænding
af tynd rustfri ståltråd eller blot nylonsnore nogle få centimeter over gesimser eller
tagrygge kan forhindre duerne i at sætte sig på dem. Et system af stikkende ståltråde,
spyd, en slags “fakirer”, som kan fastgøres til f.eks. gesimser, gør dem ubeboelige for
duerne. Vi opsætter også skræmmefugle som er effektivt holder duerne væk.

Ring til os og få en snak om, hvorledes vi bedst regulerer duer hos dig/jer..