Borebiller

Borebiller-bekæmpelse

Behandling mod borebiller bør udføres af fagfolk, da det kan have uheldige konsekvenser,
hvis de ikke bliver bekæmpet korrekt. En forkert behandlingsmetode kan fx være med petroleum,
for det første virker petroleum kun på de borebillerne, man kan ramme. Det virker hverken
på æg eller borebiller, der sidder i kernetræet. Dette gælder også de fleste andre midler til bekæmpelse
af borebiller, der fås i håndkøb, endvidere er det helt eller delvis spild af tid, da man ikke kan dokumentere
behandlingen og dens effekt overfor en køber i tilfælde af hussalg.

Vi behandler de angrebne områder 2 gange rettet mod kernetræet, med et specialpræparat udelukkende
egnet til træødelæggende insekter, borebiller og husbukke. Ved angreb i tagkonstruktioner skal hele
konstruktionen behandles, da man ikke umiddelbart kan se eller måle, hvor meget borebillerne har spredt sig.
Der er tale om et effektivt godkendt præparat, der kræver, at man ikke opholder sig i lokalet nogle timer
efter behandlingen indtil sprøjtestøvet har lagt sig.

Efter endt behandling…

De angrebne områder konstateres fri for træborende insekter med garanti for den næste årrække.
Vær dog opmærksom på, at det tager tid at bryde livscyklus hos borebiller, da lagte æg først udklækkes
foråret efter og først her optager de stoffet, der er behandlet med og herefter har man det endelige
vellykkede resultat.

Tegn på borebiller

Borebiller og husbukke er ikke sjældne i ældre huse, men opdages i mange tilfælde først,
når ejendommen bliver grundig gennemgået, f.eks. ved et ejerskifte, hvor en byggesagkyndig
bør opdage problemet, da de synlige ormehuller i træværket tydeligt indikerer tegn på borebiller.
Mange får sig derfor ofte en grim overraskelse i forbindelse med hushandel, da et borebilleangreb
i tagkonstruktionen altid får en K3 anmærkning i tilstandsrapporten, da der er tale om en bærende
del af konstruktionen. Borebiller ses også angribe møbler, gulve og andet træværk.

Aktive borebiller…

Ses som små fine knappehuls lignende runde borehuller, der er et sikkert tegn på et aktivt borebilleangreb.
Findes der frisk boremel fra træværket, kan man være helt sikker på, at angrebet er aktivt,
hvilket bør behandles snarest. Boremel, drysser ud når den voksne borebille skubber det ud af gangene
og når æggene fra borebillerne udklækkes og træormene bevæger sig.

I svære tilfælde kan man knække stykker af det angrebne træ af, hvor borebiller eller boreormene har været.

Et borebilleangreb er mange år undervejs, det betyder derfor ofte ikke noget, om det bliver bekæmpet i
dag eller om en måned, men som tommelfingerregel siger man dog, at et aktivt angreb svækker en
tagkonstruktions bæreevne med ca. 5% pr. år.